Nowoczesne instalacje RTV / SAT w budynkach wielorodzinnych

(Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe i inne formy)

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki nakłada nowe obowiązki na projektantów i wykonawców budynków wielorodzinnych.

Proponujemy rozwiązania zapewniające realizację założeń ustawy, a równocześnie dające swobodę wyboru ostatecznego dostawcy usług dla mieszkańców. Elastyczność proponowanych rozwiązań oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji dla developerów na zasobach wielorodzinnych zapewnia korzyści dla Państwa jako inwestora, dla odbiorcy końcowego – mieszkańca Państwa budynków oraz nas jako partnera realizującego przyjęte założenia.

Jeżeli na etapie budowy Państwa budynek nie został przystosowany do transmisji dostępnych mediów istnieje możliwość wykonania instalacji, które pozwolą na dostarczenie szerokiej gamy programów RTV (często darmowych) wysokiej, cyfrowej jakości, a także usługi Internetu szerokopasmowego.

 

Instalacje multiswitchowe

Podstawowe cechy:
-Zapewnienie dostępu do pełnej oferty programowej telewizji satelitarnej
-Odbiór programów cyfrowych telewizji naziemnej
-Radio w cyfrowej jakości
-Możliwość transmisji sygnałów z lokalnych kamer monitorujących np. parking, plac zabaw, wejście do budynku itd.
-Jeden zestaw anten satelitarno-naziemnych dla wszystkich mieszkańców budynku
.: estetyka instalacji
.: brak ingerencji w strukturę budynku przez mieszkańców
-Niskie koszty wdrożenia i eksploatacji
-Możliwość zapewnienia bezpłatnego lub ekonomicznego dostępu do programów TV – nie ma potrzeby korzystania z usług operatorów kablowych; możliwość wpięcia
-Skalowalność systemu – możliwość implementacji do obiektów praktycznie każdej wielkości

 

Oferta

(zawsze dopasowana do indywidualnych oczekiwań partnera)

-Projekt instalacji multiswitchowej dla budynków wielorodzinnych
.: Ewentualnie projekt instalacji światłowodowej i/lub innej do celów telekomunikacyjnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy Internet itd.)
.: Projekt instalacji monitoringu wybranego obszaru
– Wykonanie instalacji zgodnie z ustaleniami w punkcie powyżej
– Uruchomienie systemów
.: Aktywacja systemu
.: Aktywacja abonentów / mieszkańców (pomoc w doborze sprzętu abonenckiego (TV naziemna cyfrowa, TV satelitarna)
.: Dla systemu monitoringu: rejestracja obrazu z kamer oraz zdalna archiwizacja na serwerze wyniesionym (dla bezpieczeństwa); zdalny podgląd obrazu z kamer przez przeglądarkę internetową
– Administrowanie / konserwacja wybudowanej infrastruktury

Dotąd zrealizowaliśmy wiele inwestycji związanych z przekazem sygnałów radiowo-telewizyjnych i telekomunikacyjnych (szerokopasmowy Internet, telefon – sieci CATV) z wykorzystaniem najnowszych technologii, w tym telewizji przemysłowej, dla różnych podmiotów i obiektów.

 

Przykładowe rozwiązania – schematy blokowe

1. Instalacja przygotowana dla 32 abonentów
a. Sygnał analogowy i cyfrowy
b. Odbiór sygnałów SAT z jednego satelity
2. Instalacja przygotowana dla 64 abonentów
a. Sygnał analogowy i cyfrowy
b. Odbiór sygnałów SAT z dwóch satelitów
inst_sat_01 inst_sat_02